top of page

Общи условия за използване на интернет сайтa „www.realdeal.bg“ и политика за използване на бисквитки

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за ползване на Интернет сайта
www.realdeal.bg и взаимоотношенията между „Риъл Диъл“ ЕООД, от една страна и
Потребителите, от друга.


„Риъл Диъл“ ЕООД означава „Риъл Диъл“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена
отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
202918500, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София 1111,
район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Хемус“№ 23, вх. А, ет. 1, ап.3


Потребител на интернет сайта е всяко физическо лице, достигнало сайта чрез
въвеждането на електронен адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници
или меню от сайта www.realdeal.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт.
„Риъл Диъл“ ЕООД предлага използването на този уеб сайт и предоставените от него
услуги при следните условия. С ползването на уеб сайта www.realdeal.bg, всяка негова
категория или под-категория, всяко негово меню или функция, Вие предоставяте вашето
съгласие и се обвързвате с настоящите общи условия за използването на www.realdeal.bg .
“Риъл Диъл“ ЕООД си запазва правото едностранно, по всяко време и без предварително
предизвестие, да променя общите условия на сайта и предоставените от него услуги.
Съгласието и обвързването с общите условия на сайта се отнася не само към текущата
конфигурация на сайта, но и към всички промени в него, които могат да бъдат
осъществени под формата на допълнения, изменения, подобрения или въвеждането на
нови категории, менюта, подменюта и всякакви други функционалности.
Вие имате право да се свържете с нас за всякакви въпроси и пояснение на нашата
електронна поща: info@realdeal.bg и на телефон: +359 889 402 968.


Ако не сте съгласни с горепосочените условия за използването на сайта и Общите
условия за използването на интернет сайта , моля, преустановете използването му
незабавно ! Ако не сте съгласни с Общите условия, трябва да напуснете сайта.
Ако продължите да използвате интернет сайта ще приемем, че сте съгласни с настоящите
Общи услови. Тези условия са променени последно на 24.02.2020г.
Моля, запознайте се и с нашата Политика за защита на личните данни !
Можете да намерите пълната информация за нашата Политика за защита на личните
данни на нашият интернет сайт: www.realdeal.bg . Свържете се с нас на нашата
електронна поща: info@realdeal.bg и на телефон : +359 889 402 968.

Съдържание на интернет сайта


Съдържанието, менютата , подменютата и функционалностите (включително графики,
лога текстове, както и тяхната подредба), са собственост на „Риъл Диъл“ ЕООД. Всички
права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от „Риъл Диъл“ ЕООД. Всякакво
копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този
интернет сайт не е позволено без изричното съгласие на „Риъл Диъл“ ЕООД (независимо
от целите, за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не).
„Риъл Диъл“ ЕООД може да променя всякаква информация на този сайт без
предупреждение и по всяко време.
Информацията в този сайт може да бъде остаряла или непълна (включително цени,
описание и всякакви други характеристики на недвижими имоти). Потребителите се
съгласяват и разбират, че обявените цени са ориентировъчни и не пораждат обвързващо
предложение за продажба, покупка, наем или каквато и да е конкретна услуга. Обявените
цени подлежат на едностранна промяна по всяко време и спецификациите на имотите са
единствено индикативни и не са гарантирани от „Риъл Диъл“ ЕООД. Информацията на
този интернет сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или
изисквания. „Риъл Диъл“ ЕООД се стреми да предостави актуална информация, но
въпреки това не носи никаква отговорност за верността или валидността на
информационните материали, предоставена на Потребителите на този сайт.
Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати
ползи в резултат от използването на www.realdeal.bg. „Риъл Диъл“ ЕООД не поема
отговорност за никакви пречки, случайни или други загуби, предизвикани от или по
някакъв начин свързани с употребата на материали и/или информация от този интернет
сайт.
„Риъл Диъл“ ЕООД и неговите служители, ръководители и представители се
освобождават от всякаква отговорност за всякакви щети или загуби, понесени от
Потребителите или други лица, в някаква връзка с използването на сайта или
невъзможността за използването му.


Връзки към други сайтове


Връзките към други сайтове може да бъде позволено само с изричното съгласие на „Риъл
Диъл“ ЕООД.

Политика за използване на бисквитки

Защо използваме „бисквитки“
Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето потребителско изживяване и да
осигурим безопасното използване на www.realdeal.bg. Бисквитките играят важна роля в

подобряването на използването на интернет сайта. Ако бъдат изтрити или блокирани,
могат да накарат някои уеб сайтове или част от техните функции да не работят в пълния
си капацитет.
Ако продължите да използвате този сайт, без да променяте настройките си, вие се
съгласявате с нашата политика за използване на бисквитки. Политиката за използването
на бисквитки е последно променена на 24.02.2020.

Какво представляват „бисквитки“ или „cookies”
Бисквитките или <cookies> са малки текстови файлове, съхранявани на в браузъра на
потребителя. Те са предназначени за използване от интернет страници. Събраната от
бисквитките информация няма за цел да бъде свързана с определено лице. Бисквитките
позволяват да се идентифицира устройството на Потребителя, за да се подобри
поведението на интернет сайта с индивидуалните предпочитания на Потребителя. Те
обикновено съдържат, времето за съхранение на крайното устройство, името на интернет
сайта и уникален номер .
Бисквитките обикновено са няколко вида в зависимост от функциите им. Те могат да
бъдат: задължителни/необходими бисквитки, бисквитки за ефективност, функционални
бисквитки и бисквитки за насочване и рекламни цели.
„Задължителните“ или „Необходимите“ бисквитки са необходими за работата на сайта
www.realdeal.bg . Те не съхраняват никаква информация, чрез която да се идентифицира
самоличността.
„Бисквитки за ефективност“ събират информация за това как използвате сайта. Това може
да включва данни за използваните данни и операционни системи, броя на посещения,
средната продължителност на посещението в сайта. Тези бисквитки не събират
информация , която ви идентифицира лично и могат да се считат за обобщени данни.
„Функционални бисквитки“ позволяват на уеб сайта да ви предостави по-
персонализирани функции. Те също могат да бъдат използвани за предоставяне на услуги,
които сте поискали, като гледане на видеоклип или коментиране на блог пост.
„Риъл Диъл“ ЕООД може също така да позволи пренасочването на бисквитки на трети
лица като Google Analytics, Linkedin Insight Tag, Google Adwords, Facebook Pixel и др., да
събира информация за вашите дейности на нашия интернет сайт.
За повече информация относно целта на използването на „бисквитки“ на трети страни и
тяхното съдържание, моля, вижте и се запознайте с правилата за поверителност и
използване на „бисквитки“, приети от съответните трети лица.
Ако не сте съгласни с определени употреби на „бисквитките“, описани по-горе, можете да
упражнявате определени решения и права чрез настройката на браузъра си или като не
използвате интернет сайта www.realdeal.bg . Настройките на браузъра ви могат да бъдат

променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на бисквитки или
браузърът да ви уведомява при всяко закачане на бисквитка на вашето устройство. Моля,
запознайте се с настройките на вашия браузър.
За повече информация, моля, запознайте се и с нашата политика за защита на личните
данни, която можете да намерите на www.realdeal.bg
Ако имате въпроси относно Политиката за използването на бисквитки или искате да се
откажете от тях, моля свържете се с нас на:
Email: info@realdeal.bg или на тел. +359 889 402 968

bottom of page