top of page
home keys

Управление на имоти

Цена на месечната такса за управление, (определена като процент от размера на месечния наем)

стартираща от 7% 
 

Оглед на Вашия имот

Процес

Давате ни ключа

Спестете време, усилия и пари

Ние правим всичко вместо Вас

Какво получавате за управлението на Вашите имоти?

 • Професионална консултация при установяването на  най-добрата пазарна оценка на имота                   

 • Съдействие при намирането на подходящи наематели и сключването на договор                            

 • Контрол по изпълнението на всички клаузи в договора с наемателите                                                

 • Съхранение на депозитите по договора                           

 • Контрол при плащането на наемите и сметките от  наемателите                                                                    

 • Съхранение и превеждане на сумите по договора за наем и всички сметки

 • Регулярна проверка на състоянието на имота     

 • Представляване на собственика на имота пред общото събрание на етажната собственост          

 • Поддържане на връзка с доставчиците на услуги (интернет, телевизия, застраховки и т.н.)                                                                                

 • Съдействие при необходимост за извършване на ремонти и почистване, които са задължение на собственика на имота                                           

 • Отчет за управлението и състоянието на имота

Изпратете Вашето запитване 

bottom of page