top of page
home keys

Управление на имоти

Цена на месечната такса за управление, (определена като процент от размера на месечния наем)
 

Оглед на Вашия имот

Процес

Давате ни ключа

Спестете време, усилия и пари

Ние правим всичко вместо Вас

Какво получавате за управлението на Вашите имоти?

 • Професионална консултация при установяването на  най-добрата пазарна оценка на имота                   

 • Съдействие при намирането на подходящи наематели и сключването на договор                            

 • Контрол по изпълнението на всички клаузи в договора с наемателите                                                

 • Съхранение на депозитите по договора                           

 • Контрол при плащането на наемите и сметките от  наемателите                                                                    

 • Съхранение и превеждане на сумите по договора за наем и всички сметки

 • Регулярна проверка на състоянието на имота     

 • Представляване на собственика на имота пред общото събрание на етажната собственост          

 • Поддържане на връзка с доставчиците на услуги (интернет, телевизия, застраховки и т.н.)                                                                                

 • Съдействие при необходимост за извършване на ремонти и почистване, които са задължение на собственика на имота                                           

 • Отчет за управлението и състоянието на имота

Изпратете Вашето запитване 

bottom of page